บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด AVAUTIS ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี ยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น  ประจำปี 2564 ซึ่งนับเป็นแบบอย่างของสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ และความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดินและสานต่อพระราชปณิธาน การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
#อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ
#งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย2564

https://www.dop.go.th/th/gallery/1/5050
https://www.facebook.com/watch/?v=1875288182608937

#AVAUTIS

www.avautis.com

สอบถามเพิ่มเติม ด้วย Line @avautis หรือ สแกน QR-code ด้านล่าง

ขอบพระคุณที่มอบลมหายใจให้เด็กพิเศษ

Scroll to Top