สนับสนุนโดย กระทรวงพาณิชย์

นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายกัมปนาท มหันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

Scroll to Top