AVAUTIS สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

Special Children Social Enterprise

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ

Good Product Good Society

AVAUTIS สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

1.AVAUTIS คือธุรกิจอะไร
แบรนด์เอวาร์ทิส เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มีนวัตกรรมการทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ สองด้านคือ หนึ่งการตอบแทนสังคม และสองการสร้างความยั่งยืนทางการเงิน เพื่อทำให้กิจกรรมเพื่อสังคมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค โดยมีการผลิตและจำหน่าย skin care ดูแลผิวที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ภายใต้ บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สูตรแม่บทในการผลิตและการสกัดสมุนไพรโดย อาจารย์ สุรัสวดี ทั่งมั่งมี คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.สินค้า AVAUTIS ดีอย่างไร
เราผลิต เอวาร์ติสเซรั่ม โดยการสกัดสารเคอร์คิวมินอย จากขมิ้นชันอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งมีปริมาณสารเคอร์คิวมินอยสูงอันดับต้นๆของประเทศ ด้วยคุณสมบัติ ของขมิ้น ช่วยลดการอักเสบ ลดสิว ผสานกับ พิทเทร่า จากเรื่องราว ชายชราในประเทศญี่ปุนที่หมักยิสด้วยมือและมือของเขาฝ่องนุ่มดังมือหนุ่มสาว ใน ขนะที่หน้าเหียวย่น จึงเป็นที่มาของ พิเทร่าที่อยู่ใน เอวาร์ติสเซรั่ม อีกทั้งมี Hyaluron และ Vitamin C Type AA2G จากประเทศษญี่ปุ่น ช่วยเผยผิวเจิดจรัส ส่งคุณค่าการบำรุงผิวให้กับคุณลูกค้าคนพิเศษ ปลอดภัย ผ่านการวิจัยและมี อย. ใน Concept “สวยที่ใจ ใสที่หน้า” AVAUTIS SERUM
3.ช่วยเหลือสังคม ช่วยโลกอย่างไร
จาก กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิเศษ ที่ก่อตั้งมากว่า 10ปี กลุ่มคือที่ปรึกษาหารึอกันระบายร้องไห้ปลอบโยนกันและกัน วันหนึ่ง มีการพูดคุยกันในกลุ่ม จากคำพูดของป้าเย็นอายุ70ปีแม่เลี้ยงเดี่ยว กล่าวว่า “ป้าเย็นอายุมากแล้วจะดูแลน้องปลื้มได้อีกกี่ปี ถ้าป้าเย็นเป็นอะไรไป ฝากน้องปลื้มด้วยนะ เสียงร้องไห้ของแม่ๆก็เริ่มขึ้น ปัญหานี้ ยังไงก็ต้องเกิด ผมกัมปนาท มหันต์ อายุ 50 ปี มีลูกเป็นออทิสติกชื่อน้องพฤกษ์ อายุ 20 ปี เคยทดลองให้ลูกเลือกแบงค์ 1000 กับฝาน้ำอัดลม ลูกผมเลือก ฝาน้ำอัดลม แล้วผู้ปกครองจะนอนตายตาหลับได้อย่างไร ทุกข์ใจเป็นที่สุด
จึงก่อกำเนิด Brand AVAUTIS นำกำไร 70 % มาสร้างที่อยู่ ที่กิน ที่เรียนที่รู้ ที่ทำงานให้แก่เด็กพิเศษ
การเติบโต ของ AVAUTIS หมายถึงการช่วยเด็กพิเศษในประเทศได้มากขึ้น ได้อย่างยั่งยืน และเป็นการตอบโจทย์ทั้งทางด้านสังคม และการเงิน เพื่อทำให้กิจกรรมเพื่อสังคมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค โดยมีการผลิตและจำหน่าย skin care ดูแลผิวที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ภายใต้ บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Brand Passion

ต้องการสร้างธุรกิจให้เด็กพิเศษมีงานทำเพื่อดูแลตัวเองและเพื่อน

Brand Positioning

สร้างธุรกิจสำหรับเด็กพิเศษร่วมกันเป็นเจ้าของ

Brand Promise

สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

Business Description

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Personal Care ที่เด็กพิเศษมีส่วนร่วมถือหุ้นในบริษัท สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้เด็กพิเศษดูแลตัวเองและเพื่อนๆได้

Brand Attributes

1.เสียสละ 2.นวัตกรรม (Innovation) 3.สานสัมพันธ์ (Partnership)
4.ความรู้ (Knowledge)

เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมผู้สนับสนุน

รางวัลและเกียรติบัตรขององค์กร

สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ

AVAUTIS FACIAL CREAM

AVAUTIS FACIAL Serum

AVAUTIS ULTRA CREAM

ALCOHOL GEL PLUS 75%

AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS HANDCEAM

ขอบพระคุณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ท่าน ส่งเสริมสนับสนุน อาจารย์ สุรัติวดี ทั่งมั่งมี (ป.โท วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง) มาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ความปลอดภัย ทักษะ ขั้นตอนการผลิต และ สูตรแม่บท ผลิตภัณฑ์ บํารุงผิว เพื่อพัฒนาสมุนไพรสู่ความเป็นเลิศ

สนับสนุนโดย

Scroll to Top