AVAUTIS สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

Special Children Social Enterprise

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ

Good Product Good Society

AVAUTIS สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)
จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิเศษ 6 ครอบครัว ใน จ.พังงา ที่ไม่ยอมแพ้ในความกันดาร เมื่อปี พ.ศ.2551 (ปัจจุบัน 33 ครอบครัว) เพื่อปรึกษา ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการดูแลเด็กพิเศษของแต่ละครอบครัว เพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองและสามารถดำรงชีวิตได้ในสังคม ปัจจุบันนี้ เด็กๆโตขึ้นเข้าสู่วัยทำงาน เราจึงร่วมกันสร้างงาน&สร้างกิจการ ให้เด็กพิเศษมีงานทำร่วมกับผู้ปกครอง โดยมี บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นศูนย์กลาง และนำกำไร 70% มาสร้างอาคาร อาคาร สถานที่ (Avautis Community) (แห่งแรกที่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา บนเนื้อที่ 5 ไร่ ในแนวทาง Naturopathy "ธรรมชาติบำบัด" เศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลระหว่างครอบครัวคนพิเศษ อยู่ร่วมกันแบ่งปัน เมื่อถึงวันที่ผู้ปกครองเสียชีวิตหรือไม่สามารถดูแลพวกเขาได้ เด็กพิเศษ จะได้มีที่อยู่ มีที่กิน มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ อย่างมีศักดิ์ศรี “เราจะเป็นต้นแบบธุรกิจ (Rold Model) ให้เด็กพิเศษมีกิจการเป็นของตนเอง สร้างอนาคตของตนเองลดภาระต่อภาครัฐสร้างประโยชน์แก่สังคม” ตามวิถี วิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้
Brand "AVAUTIS"
กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):
เด็กพิเศษ ในวัยทำงาน
ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):
เด็กพิเศษมีที่อยู่ มีที่กิน มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ ลดภาระต่อรัฐสร้างประโยชน์แก่สังคม
ใน Concept
"สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ"

Brand Passion

ต้องการสร้างธุรกิจให้เด็กพิเศษมีงานทำเพื่อดูแลตัวเองและเพื่อน

Brand Positioning

สร้างธุรกิจสำหรับเด็กพิเศษร่วมกันเป็นเจ้าของ

Brand Promise

สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

Business Description

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Personal Care ที่เด็กพิเศษมีส่วนร่วมถือหุ้นในบริษัท สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้เด็กพิเศษดูแลตัวเองและเพื่อนๆได้

Brand Attributes

1.เสียสละ 2.นวัตกรรม (Innovation) 3.สานสัมพันธ์ (Partnership)
4.ความรู้ (Knowledge)

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมผู้สนับสนุน

Alcohol gel 70 ml

AVAUTIS Alcohol Product

IMG20190208133802

สนับสนุนโดย ธกส และ สกต จ.พังงา

bandicam 2021-07-16 19-51-56-342

สนับสนุนโดย โรงแรม Ramada Khao Lak Resort

391011_300545099973973_1377723052_n

สนับสนุนโดย โรงแรม Baan Chong Fa Resort

รางวัลและเกียรติบัตรขององค์กร

สินค้าคุณภาพของเรา (Product Quality)

AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS
AVAUTIS HANDCEAM

ขอบพระคุณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ท่าน ส่งเสริมสนับสนุน อาจารย์ สุรัติวดี ทั่งมั่งมี (ป.โท วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง) มาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ความปลอดภัย ทักษะ ขั้นตอนการผลิต และ สูตรแม่บท ผลิตภัณฑ์ บํารุงผิว เพื่อพัฒนาสมุนไพรสู่ความเป็นเลิศ

ผู้สนับสนุนเงินทุน ความรู้ และการใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการ

สนับสนุน
โดย

140px-RMUTTLOGO
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2
logo1
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Scroll to Top