เกี่ยวกับเรา

ประวัติองค์กร

จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิเศษ 6 ครอบครัว ใน จ.พังงา ที่ไม่ยอมแพ้ในความกันดาร เมื่อปี พ.ศ.2551 เพื่อปรึกษาหารือ ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการดูแลลูกของแต่ละครอบครัว เพื่อให้ช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้ ปัจจุบันนี้ เด็กๆโตขึ้นเข้าสู่วัยทำงาน เราจึงร่วมกันสร้างงาน&สร้างกิจการ ให้เด็กพิเศษมีงานทำร่วมกับผู้ปกครอง โดยมี บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นศูนย์กลาง และนำกำไร 70% มาสร้างระบบ และอาคาร สถานที่ (Special Children Community Platform) เพื่ออนาคต ที่วันหนึ่งผู้ปกครองเสียชีวิตหรือไม่สามารถดูแลพวกเขาได้ เด็กพิเศษ จะได้มีที่อยู่ มีที่กิน มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ชีวิตไปต่อ

แรงบันดาลใจ (Inspiration) ด้วยกระผม นายกัมปนาท มหันต์ มีลูกเป็นเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ตลอด 16 ปี ที่พัฒนาลูกให้เขาช่วยเหลือตนเองได้ มีทักษะการดำรงชีวิต และ พยายามให้เขาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม ปัจจุบันนี้ ลูกโตขึ้นเข้าสู่วัยทำงาน สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง(ด้วยต้นทุนของเด็กและระดับความรุนแรงของแต่ละคนไม่เท่ากัน) ต้องมีผู้ปกครองทำงานร่วมด้วย และต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เข้าใจในตัวเด็ก จึงทำให้เขาไม่สามารถไปทำงาน ในภาคเอกชน หรือ หน่วยงานภาครัฐ ได้ เพราะเด็กๆ จะกลายเป็นภาระอันหนักหน่วงแก่องค์กรเหล่านั้น แต่อาจจะมีเด็กพิเศษบางคนที่เขามีความรุนแรงไม่มาก และมีต้นทุนในตัวที่ดี ก็จะทำงานได้บ้าง หรืออาจจะดูแลตัวเองและอยู่ในสังคมได้ตามสมควร ในเด็กพิเศษ 10,000 คน อาจจะมี 100 คน ที่อยู่ในสังคมได้โดยไม่มีผู้ดูแล แล้วอีก 9,900 คน ล่ะ??????????? ขอยกตัวอย่าง มีแม่คนหนึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ 65 ปี มีลูก พิการทาง สติปัญญาอายุ 22 ปี ลูกได้เข้าทำงานที่ สถานที่แห่งหนึ่ง มาเป็นเวลา 2 ปี ตลอด 2 ปี แม่ต้องไปช่วยลูกทำงาน คือเป็นพี่เลี้ยงในตอนกลางวัน (ส่วนกลางคืนทำขนมส่งขายเลี้ยงชีพ) สอนงานลูกและคาดหวังว่าลูกจะทำงานได้ด้วยตัวเองในอนาคต !!!!!! แต่ต้องผิดหวังเพราะระดับสติปัญญาของลูก คาดการณ์ว่าอีก 10 ปี หรือมากกว่านั้น ลูกก็ไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง (และไม่สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง) เมื่อถึงจุดที่แม่มาช่วยทำงานไม่ได้ หรือว่าวันหนึ่งแม่จากโลกนี้ไปแล้ว จะทำอย่างไร?????? จะเกิดอะไรขึ้น????? ตอนนี้ แม่อายุ 65 ปี อีก 5 ปี อายุ 70 ปี ไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีแล้ว…..แม่ต้องทำอย่างไร ให้ลูกมีชีวิตอยู่ได้ ในวันที่แม่ตาย….นี่คือหัวอกของผู้เป็นแม่!!!!!!! พ่อๆแม่ๆ มากกว่า 10 ครอบครัว ในวันนั้น ที่มีปัญหาเดียวกัน เราปรึกษากัน คิดออกมาว่า เด็กพิเศษต้องทำงานร่วมกับผู้ปกครอง (สอน+ควบคุม+ดูแล+เลี้ยงดู+มีความสุข) และพวกเราจูงมือเดินไปด้วยกัน สร้างกิจการเป็นของตนเอง นำกำไร 70% มาดูแลเด็กพิเศษอีกจำนวนมาก โดยผู้ปกครองรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง เด็กพิเศษรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง แบ่งบัน ดูแลกันและกัน ผู้ปกครองรุ่นแรกเสียชีวิต องค์กร ยังอยู่ ผู้ปกครองรุ่นถัดไปที่ผ่านการหล่อหลอมก็ดูแลต่อจากรุ่นสู่รุ่น เด็กพิเศษพี่ก็ดูแลรุ่นน้องต่อไป จึงก่อกำเนิดเกิด เป็น “บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด” เราจะสร้างระบบที่มั่นคงยั่งยืนเป็นธรรมเพื่อขับเคลื่อน บริษัท ให้เจริญเติบโตเป็นที่พึ่งพิงของเด็กพิเศษต่อไป

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation) ด้วยข้อจำกัดของเด็กพิเศษ ที่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองในการดำรงชีวิต และการทำงาน โดยเด็กพิเศษทำงานร่วมกับผู้ปกครอง (สอน+ควบคุม+ดูแล+เลี้ยงดู+มีความสุข) และพวกเราจูงมือเดินไปด้วยกัน และมี บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็น ศูนย์กลางบริหารจัดการ ทั้งผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า หรือ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ให้เกิดรายได้และมีกำไรมาสร้างระบบ อาคาร สถานที่ (Special Children Community Platform) เพื่ออนาคต ที่วันหนึ่งผู้ปกครองเสียชีวิตหรือไม่สามารถดูแลพวกเขาได้ เด็กพิเศษ จะได้มีที่อยู่ มีที่กิน มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ลดภาระต่อรัฐสร้างประโยชน์แก่สังคม

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact) ____________________________________________________________________ บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จะพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ โดยผู้ปกครองและเด็กพิเศษทำงานและดำรงชีวิตไปด้วยกัน เราจะเป็น “Role Models” ให้กลุ่มเด็กพิเศษอีก 76 จังหวัด มีกิจการเป็นของตนเอง สร้างอนาคตของตนเอง ในแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคม” เพื่อความมั่นคงในชีวิต เด็กพิเศษมีที่อยู่ มีที่กิน มีที่ทำงาน พึ่งพาตนเองได้ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ลดภาระต่อภาครัฐและสร้างประโยชน์แก่สังคม

SE Soucial Enterprise กิจการเพื่อสังคม เด็กพิเศษ ออทิสติกพังงา GYM SET AVAUTIS

“เราจะเป็นต้นแบบธุรกิจ ให้อีก 76 จังหวัด ให้กลุ่มเด็กพิเศษ มีกิจการเป็นของตนเอง สร้างอนาคตของตนเองลดภาระต่อภาครัฐสร้างประโยชน์แก่สังคม”

Brand Passion

ต้องการสร้างธุรกิจให้เด็กพิเศษมีงานทำเพื่อดูแลตัวเองและเพื่อน

Brand Positioning

สร้างธุรกิจสำหรับเด็กพิเศษร่วมกันเป็นเจ้าของ

Brand Promise

สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

Business Description

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Personal Care ที่เด็กพิเศษมีส่วนร่วมถือหุ้นในบริษัท สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้เด็กพิเศษดูแลตัวเองได้

Brand Attributes

1.เสียสละ (sacrifice) 2.นวัตกรรม (Innovation) 3.สานสัมพันธ์ (Partnership)
4.ความรู้ (Knowledge)

สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ Good Product Good Society

เราได้รับการรับรองเป็น “กิจการเพื่อสังคม”

จาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ

Brand Story

AVA แปลว่า ลมหายใจ

Autis คือ ออทิสติก

ลมหายใจของเด็กพิเศษ

สินค้าคุณภาพของเรา (Product Quality)

Who we are เราทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็กพิเศษ ที่จังหวัดพังงา

เป้าหมายของเรา

ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการต่อลมหายใจให้เด็กพิเศษ

Scroll to Top