ผู้สนับสนุน

กิจกรรมจากผู้สนับสนุน

กัมปนาท มหันต์

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับรอง “กิจการเพื่อสังคม”

อ่านเพิ่มเติม →
AVAUTIS เด็กพิเศษ ออทิสติกพังงา SET

สนับสนุนโดย SET Social Impact GYM ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม →
AVAUTIS-เด็กพิเศษ-วิสาหกิจเพื่อสังคม-ออทิสติกพังงา-2

สนับสนุนโดย กระทรวงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม →
SE Soucial Enterprise กิจการเพื่อสังคม เด็กพิเศษ ออทิสติกพังงา GYM SET AVAUTIS

สนับสนุนโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม →
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (3) SE Soucial Enterprise กิจการเพื่อสังคม เด็กพิเศษ ออทิสติกพังงา GYM SET AVAUTIS

สนับสนุน สูตรแม่บท การผลิตเครื่องสําอาง โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อ่านเพิ่มเติม →
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-5

สนับสนุนสูตรแม่บท การผลิตเครื่องสําอาง โดย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่านเพิ่มเติม →
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย-3

สนับสนุน สูตรแม่บท การผลิตโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

อ่านเพิ่มเติม →
ธกส เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 001

สนับสนุนโดย ธกส และ สกต พังงา

อ่านเพิ่มเติม →
Martina sprangers เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 003

สนับสนุนโดย Martina sprangers ( ทีม นางฟ้า ) PowerBy UPBEAT TRAILERS http://www.upbeat.co.th/

อ่านเพิ่มเติม →
JW AVAUTIS เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 000

สนับสนุนโดย โรงแรม JW Marriott Khao Lak Resort & Spa

อ่านเพิ่มเติม →
MUKDARA BEACH เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 000

สนับสนุนโดย โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา – เขาหลัก

อ่านเพิ่มเติม →
KANTARY BEACH KHAOLAK เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 000

สนับสนุนโดย แคนทารี บีช วิลลา แอนด์ สวีท เขาหลัก

อ่านเพิ่มเติม →
Takolaburi Cultural Spa Resort เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 001

สนับสนุนโดย โรงแรม Takolaburi Cultural & Spa Resort

อ่านเพิ่มเติม →
Bangsak Merlin Resort เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 001

สนับสนุนโดย โรงแรม Bangsak Merlin Resort

อ่านเพิ่มเติม →
Manathai Khao Lak เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 00

สนับสนุนโดย โรงแรม Manathai Khao Lak

อ่านเพิ่มเติม →
Khaolak Orchid Beach Resort เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 001

สนับสนุนโดย โรงแรม Khaolak Orchid Beach Resort

อ่านเพิ่มเติม →
moracea by khao lak resort เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 001

สนับสนุนโดย โรงแรม Moracea by khao lak resort

อ่านเพิ่มเติม →
Palm Galleria Resort เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 001

สนับสนุนโดย โรงแรม Palm Galleria Resort

อ่านเพิ่มเติม →
The Sands Khao Lak by Katathani เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 009

สนับสนุนโดย โรงแรม The Sands Khao Lak by Katathani

อ่านเพิ่มเติม →
The SAROJIJ เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 001

สนับสนุนโดย โรงแรม The SAROJIJ

อ่านเพิ่มเติม →
Bangsak Village khaolak เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 002

สนับสนุนโดย โรงแรม Bangsak Village khaolak

อ่านเพิ่มเติม →
APSARA Beachfront Resort เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม 001

สนับสนุนโดย โรงแรม APSARA Beachfront Resort

อ่านเพิ่มเติม →
IMG20190208133802

สนับสนุนโดย ธกส จ.พังงา สกต จ.พังงา

อ่านเพิ่มเติม →
-

สนับสนุนโดย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)

อ่านเพิ่มเติม →
AVAUTIS เด็กพิเศษ ออทิสติกพังงา

สนับสนุนโดย จังหวัดพังงา และ พมจ.พังงา

อ่านเพิ่มเติม →

AVAUTIS...ลมหายใจของเด็กพิเศษ

Scroll to Top