บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับรอง “กิจการเพื่อสังคม”

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับรอง “กิจการเพื่อสังคม ลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ” จากคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ และกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ นายกัมปนาท มหันต์ ได้เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ ทําเนียบรัฐบาล

ตัวแทนบริษัทฯได้เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

 

 

ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

Scroll to Top