ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับรอง “กิจการเพื่อสังคม”

กัมปนาท มหันต์

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับรอง “กิจการเพื่อสังคม ลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ” จากคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ และกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ นายกัมปนาท มหันต์ ได้เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ ทําเนียบรัฐบาล   ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

Scroll to Top